Aanschaf parkeerverwijssysteem

Dit item is verlopen op 15-11-2018.

Op woensdag 31 oktober vond de ondertekening plaats voor de aanschaf van een parkeerverwijssysteem. Namens leverancier Vialis ondertekende directeur Mark Bakker de overeenkomst en namens de gemeente ondertekende wethouder Wim Runderkamp. Vialis kwam als Economisch Meest Voordelige Inschrijving uit de bus na een Europese aanbesteding. Het bedrijf heeft reeds in meerdere gemeenten vergelijkbare systemen geplaatst. Afgesproken is dat het verwijssysteem voor de start van het nieuwe toeristenseizoen volledig operationeel is.

Voor het beter benutten van het parkeeraanbod op de gemeentelijke parkeerterreinen is er besloten een parkeerverwijssysteem aan te schaffen. Voor dit parkeerverwijssyteem zijn vervolgens de doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn:

  • Een betere benutting van het parkeeraanbod voor zowel auto’s als touringcars;
  • De mogelijkheid om bezoekers te ‘sturen’ naar een vrije parkeerplaats;
  • Het beperken van het zoekverkeer in het centrum van Volendam;
  • Het optimaliseren van de verkeersdoorstroom;
  • Mogelijkheid tot op- en afschalen van bebording en parkeerplaatsen.

Aan de hand van de doelstellingen is vervolgens gekeken welke parkeerterreinen of parkeergarages er in aanmerking komen voor toeristisch parkeren en op welke manier de verwijzing naar de parkeerterreinen moet gebeuren. Voor de parkeerlocaties heeft Goudappel Coffeng een notitie opgesteld waarin men van alle parkeerterreinen en parkeergarages in het centrum van Volendam een analyse heeft gemaakt of het parkeerterrein of de parkeergarage onderdeel uit moet maken van het parkeerverwijssysteem voor toeristen. Aan de hand van deze analyse is vervolgens besloten om de volgende parkeerterreinen te verwijzen op het parkeerverwijssysteem:

  1. Parkeerterrein Marinapark voor zowel auto’s als touringcars.
  2. Parkeerterrein Slobbeland
  3. Parkeerterrein RKAV
  4. Parkeerterrein Parallelweg voor alleen touringcars

Voor het verwijzen van de parkeerterreinen is er voor gekozen om dit middels een dynamisch parkeerverwijssysteem te doen, waarbij het aantal vrije beschikbare parkeerplaatsen per parkeerterrein wordt aangegeven. Het aangegeven van een vrije parkeerplaats gebeurt middels een sensor in elke parkeerplaats. Hert gaat hierbij om ongeveer 480 parkeerplaatsen voor auto’s en 50 parkeerplaatsen voor touringcars. Middels dit systeem wordt betrouwbare informatie over de bezetting per parkeerterrein aan de automobilist en touringcarchauffeur gegeven die vanaf diverse richtingen naar het centrum van Volendam rijden.

Tevens bestaat met dit systeem de mogelijkheid om het verkeer naar parkeerplaatsen te sturen waar de gemeente de bezoeker wil hebben. Tot slot wordt er aan het begin van Volendam een digitaal informatiebord geplaatst waarop losse berichten geplaatst kunnen worden, maar dat ook kan communiceren met het parkeerverwijssysteem. Dit systeem voldoet aan alle doelstellingen.

Het werk is gegund aan VIALIS voor het leveren en plaatsen van een parkeerverwijssysteem, inclusief beheer & onderhoud voor 10 jaar en training en opleiding van gemeentelijke medewerkers.

Deze gunning houdt verband met het besluit van de gemeenteraad d.d. 14 september 2017, waarbij een krediet van € 826.000,- beschikbaar is gesteld voor het toeristisch parkeren in Volendam. Dit krediet is beschikbaar gesteld voor het beter benutten van het parkeeraanbod voor zowel auto’s als touringcars middels een parkeerverwijssysteem, het verbeteren van de faciliteiten op het parkeerterrein Parallelweg en het invoeren van betaald parkeren voor touringcars op het parkeerterrein Parallelweg.

Het betaald parkeren voor touringcars op het parkeerterrein Parallelweg is reeds ingevoerd en ook de ondergrondse container is geplaatst en is er een voorziening voor minder validen om van het parkeerterrein Parallelweg op het Noordeinde te kunnen komen. De definitieve toiletvoorziening zal voor 1 april 2019 gerealiseerd zijn.