Aanbeveling nieuwe burgemeester Edam-Volendam

Dit item is verlopen op 29-10-2016.
foto mevrouw Lieke Sievers

Mevrouw L.J. Sievers (57 jaar) wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Edam-Volendam. De gemeenteraad heeft dit op donderdag 13 oktober jl. op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten. Mevrouw Sievers is op dit moment commandant brandweer/voorzitter veiligheidsdirectie Veiligheidsregio IJsselland.
De raad omschrijft mevrouw Sievers als een energieke, inspirerende, initiatiefrijke en betrokken verbinder met een resultaatgerichte aanpak. Op grond van de aanbeveling van de raad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt overgegaan.
De verwachting is dat de nieuwe burgemeester tijdens een bijzondere raadsvergadering op maandag 19 december 2016 wordt geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning in Noord-Holland.