Het laatste nieuws

NieuwsHier vindt u de actuele nieuwsberichten. Een bericht van voor 15 december 2015  is te vinden via het Webarchief Edam-Volendam of Zeevang. Via het oranje icoontje, rechtsboven in dit scherm, kunt u zich met RSS-feeds automatisch op de hoogte laten houden van nieuwe berichten.

ga naar: gevonden/verloren voorwerpen
ga naar: nieuw op de site


Aanmelden actueel nieuws wekelijks in uw mailbox

 • Open monumentendag 8 en 9 september

  (21-08-2018)

  De gemeente Edam-Volendam doet dit jaar ook weer mee aan de Open Monumentendag en sluit zo veel mogelijk aan bij het landelijke thema ‘In Europa’. Bijna alle kernen doen mee.

  Lees meer
 • Nachtelijke afsluiting Haven Volendam voor auto's

  (14-08-2018)

  De Haven tussen het Havendijkje en het Zuideinde blijft op vrijdag- en zaterdagavond gesloten voor gemotoriseerd verkeer tot 03.00 uur. Dit is voorlopig bij wijze van proef tot eind september.

  Lees meer
 • Geef uw mening: snorfiets naar de rijbaan in Amsterdam

  (14-08-2018)

  Snorfietsers mogen begin 2019, binnen de ring A10, niet meer op het fietspad rijden. Ze moeten op de rijbaan rijden met een helm op, net als de bromfiets. De verplaatsing van snorfietsers naar de rijbaan geldt voor alle snorfietsers, dus alle scooters met een blauwe kentekenplaat. Dat is wennen, voor iedereen.

  Lees meer
 • Oproep voor buurtbemiddelaars:

  (14-08-2018)

  De gemeente heeft de organisatie Beterburen gevraagd om vanaf september buurtbemiddeling in Edam-Volendam te verzorgen. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier om burenoverlast en ruzies op te lossen en draagt daarom in een belangrijke mate bij aan het woongenot en de leefbaarheid in onze gemeente. E.e.a. wordt uitgevoerd door goed getrainde buurtbemiddelaars (vrijwilligers).

  Lees meer
 • Storing openbare verlichting Raadhuisstraat Oosthuizen

  (09-08-2018)

  De openbare verlichting in de Raadhuisstraat in Oosthuizen functioneert momenteel niet goed. Wij hebben dit doorgegeven aan Liander, die deze storing dient op te lossen.

  Lees meer
 • Gewijzigde inzameling oud papier in de oude kom van Edam i.v.m. vakantie en kermis

  (08-08-2018) Lees meer
 • Gewijzigde openingstijden vuilinzamelstation Volendam i.v.m. de bouwvak

  (01-08-2018) Lees meer
 • Resultaten kermis enquête bekend

  (01-08-2018)

  In opdracht van het college van B&W is dit voorjaar een enquête uitgevoerd naar de mening van onze inwoners over de kermissen in Edam en Volendam. Meer dan 1000 inwoners hebben deze moeite genomen. Wij willen hen hiervoor hartelijk dank zeggen.

  Lees meer
 • Vul de enquête in over de inventarisatie stalling viskarren

  (31-07-2018)

  De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe stalling voor onder andere visventwagens. Op het terrein nabij de volkstuintjes is een voorlopige ruimtereservering gedaan voor een dergelijke stalling. Voordat we deze stalling kunnen realiseren, inventariseren wij het gewenste voorzieningenniveau en het prijsniveau dat bij deze voorzieningen hoort.

  Lees meer
 • Voortgang participatietraject Hoogstraat en Integrale centrumvisie Edam

  (26-07-2018)

  Op 11 en 21 juni jl. zijn twee participatieavonden voor de Hoogstraat en voor de integrale centrumvisie Edam gehouden. Hiervan zijn verslagen opgemaakt, die hieronder als bijlage te downloaden zijn.

  Lees meer
 • Gemeentekantoren beperkt geopend in Bouwvak

  (18-07-2018)

  Tijdens de Bouwvakvakantie zijn alle afdelingen en loketten alleen ’s-morgens geopend van 08:30 tot 12:30 uur. De middag- en maandagavond openstellingen komen te vervallen in de periode van 6 t/m 24 augustus 2018.

  Lees meer
 • Loket Burgerzaken in Oosthuizen beperkt open in vakantieweken

  (11-07-2018)

  Tijdens de bouwvak van 6 t/m 24 augustus 2018 is het loket Burgerzaken in Oosthuizen gesloten.

  Lees meer
 • Fotowedstrijd gemeentegids 2019

  (11-07-2018)

  Voor de nieuwe gemeentegids en onze website zijn we op zoek naar foto's uit de samenleving en de omgeving van de gemeente. Bent u inwoner van onze gemeente en heeft u een mooie plek, een leuk evenement, of een prachtig bouw- of kunstwerk gefotografeerd? Of bent u dit nog van plan?

  Lees meer
 • Komende evenementen

  (11-07-2018)

  Het overzicht van de komende evenementen in Edam-Volendam:

  Lees meer
 • Zwem veilig; dus niet in een vaarwater!

  (03-07-2018)

  We hebben in onze gemeente prachtige voorzieningen om veilig te kunnen zwemmen, zowel in mooie zwembaden als in de Gouwzee en het Markermeer. Toch zijn er ook jongeren die andere plaatsen gebruiken om het water in te duiken. Plaatsen waar geen toezichthouders zijn die kunnen ingrijpen bij gevaar.

  Lees meer
 • Vervanging beschoeiingen Paulus Pietersstraat en Boezelgracht

  (06-06-2018)

  De beschoeiingen van de watergang in de omgeving van de Paulus Pietersstraat en Boezelgracht zijn in slechte staat en worden in de periode van 12 juni tot en 27 juni vervangen door een nieuwe beschoeiing of natuurlijke oever (zie onderstaande tekeningen).

  Lees meer
 • Let op: dien uw vergunningaanvraag op tijd in!

  (01-06-2018)

  In de zomerperiode is het erg druk met vergunningaanvragen, denkt u er daarom aan om uw aanvraag op tijd in te dienen!

  De aanvraag dient uiterlijk drie weken voor het evenement ingediend te zijn.

  Lees meer
Archief