Toegestane lengtes

Aan de buitensteiger is de toegestane maximale lengte van schepen 60 meter. Per afmering is maar één schip toegestaan.

De maximale toegestane lengte van schepen in de haven is 40 meter.

Waarom 40 meter?

De Volendammer haven is 300 meter lang en 80 meter breed. Voor schepen van 60 meter was manoeuvreren binnen de haven te doen, voor de kleine scheepjes  even inschikken  en het grote schip paste er wel tussen.

Vanaf 2000 werden kleine scheepjes, schepen en de grote schepen werden ook steeds groter. Grote miljoenen kostende plezierjachten weten onze haven steeds beter te vinden. Kapitale nostalgische schepen hebben een vaste ligplaats in onze haven gekregen.

De bruine vloot onder de 40 meter komt met grote regelmaat  een bezoek brengen aan Volendam: een kort bezoek of een lang bezoek. Ook onze Watersportvereniging is uitgebreid, ook deze schepen zijn groter geworden. Het aantal vaarbewegingen binnen in de haven is enorm toegenomen.

Om deze ontwikkelingen  in veilige banen te leiden moesten er aanpassingen worden gedaan. Er zijn een 8-tal grote stevige steigers in de loop der jaren aangelegd.

De Volendammer haven is nog steeds 300 meter lang en 80 meter breed, maar de totale wateroppervlakte is enorm geslonken en daarom is de keuze van 40 meter gemaakt: dat is echt de limit.