Economische & Toeristische rapporten

U kunt de rapporten van de voormalige gemeente Zeevang en Edam-Volendam vinden via webarchief Edam-Volendam en Zeevang.nl.

 • Detailhandelsstructuurvisie

  In de detailhandelsstructuurvisie is de detailhandelsstructuur (kansen, mogelijkheden, ontwikkelingen) van de gemeente beschreven. Een toelichting over welke detailhandel er moet of kan komen, in welke omvang, waar en in welke branches komen in de visie naar voren. De visie is vastgesteld door de gemeenteraad op 19 april 2018.

 • Detailhandel op bedrijventerreinen

  Detailhandel (het verkopen van producten aan consumenten) is in principe niet toegestaan op bedrijventerreinen. Voor een aantal branches en in een bepaalde zone is hiervoor een uitzondering gemaakt. In de notitie perifere detailhandel vanaf industrieterreinen uit 2007 kunt u vinden voor welke branches een uitzondering wordt gemaakt. De zone waar detailhandel op bedrijventerreinen is toegestaan en passend is binnen de branches genoemd in de notitie is de Julianaweg, een deel van de Mgr Veermanlaan en een deel van de  buitenrand van het industrieterrein Oosthuizerweg. Mocht er onduidelijk zijn over of detailhandel wel of niet is toegestaan op het bedrijventerrein kunt u contact opnemen met mw. Marcella Wiffrie, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente via m.wiffrie@edam-volendam.nl

 • Economische Zaken

  Economische Agenda 2020 en actieprogramma 2015

  De Economische Agenda 2020 geeft aan waar de gemeente Edam-Volendam de aankomende jaren (middellange termijn) binnen de economie de prioriteit aan wil geven.  Daarnaast geeft het meer inzicht in hoe de economie in de gemeente is opgebouwd en waar de kansen en ontwikkelmogelijkheden zitten. Uitwerkingen van de Economische Agenda zijn bijvoorbeeld de detailhandelsstructuurvisie, toekomstvisie bedrijventerreinen en de toeristische visie.

  Het Economisch actieprogramma is geldig t/m 2017. In gezamenlijkheid met het bedrijfsleven zal er een nieuw actieprogramma worden opgesteld.

  Voorschriften klein kansspel (bingo)

 • Horeca

 • Inkoop en aanbestedingsbeleid

  U bent een lokale ondernemer en wilt graag zaken doen met de gemeente? U krijgt dan te maken met het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. De aanbestedingsregels moeten in de eerste plaats leiden tot gelijke kansen voor en een gelijke behandeling van leveranciers.

  Alle openbare Nationale en Europese aanbestedingen maakt de gemeente bekend via de website www.TenderNed.nl

  De gemeente is door wet- en regelgeving gedwongen leveringen, diensten en werken aan te besteden (van kantoorartikelen, de inhuur van adviseurs tot en met de aanleg van wegen). Daarbij vindt de gemeente dat lokale partijen hierbij in ieder geval kansen moeten krijgen. De gemeente draagt dit ook uit in haar aanbestedingsbeleid.

  Inkoop betreft alle handelingen en activiteiten waardoor er een factuur ontstaat die door de gemeente moet worden betaald. De gemeente heeft het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden van het VNG overgenomen en handelt zoals in de gids proportionaliteit is voorgeschreven.

 • Structuurvisie

  Gemeenten maken Structuurvisies om hiermee uitspraken te doen over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de toekomst. Om dit toekomstbeeld te realiseren wordt in een structuurvisie aandacht besteed aan bijvoorbeeld identiteit, de gewenste omvang van de gemeente, het woonmilieu, de werksituatie, de infrastructuur, de benodigde voorzieningen, et cetera. Er worden keuzes gemaakt over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn, en de daarvoor noodzakelijke maatregelen op korte termijn. Het is richtinggevende visie en heeft geen directe juridische werking.

  Link naar de Structuurvisie

 • Toekomstvisie bedrijventerreinen

 • Toerisme en overige rapporten