Nieuws

Het laatste nieuws op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

Eénmalige subsidie op gasbesparende maatregelen vanaf 1 juli

Om inwoners van de gemeenten Waterland en Edam-Volendam te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning geeft Stichting Duurzaam Waterland momenteel een éénmalige subsidie op gasbesparende maatregelen. Isoleren is immers de eerste en meest rendabele stap om een huis duurzamer en energiezuiniger te maken. De subsidiebijdrage bedraagt maximaal 20% van de investeringssom, met een maximum van  €300,- per adres. Totaal is er € 37.500 beschikbaar.  De subsidie geldt voor particulieren in de Gemeente Waterland en Edam-Volendam en betreft onderstaande maatregelen:

  • Dakisolatie Rd >= 3,5
  • Vloerisolatie Rd >= 3,5
  • (Spouw)muurisolatie Rd >= 1,2
  • HR++ Triple glas, ruiten met drie lagen glas en een U-waarde < 1


Het is mogelijk om vanaf 1 juli gebruik te maken van deze regeling. De subsidieregeling loopt uiterlijk tot 15 juni 2020. Kijk voor meer info op:

https://sdwaterland.nl/subsidies/gasbesparende-maatregelen/
 

SDE+-regeling ook in 2019

Ook in 2019 wordt subsidie verstrekt op de oprichting van hernieuwbare energiebronnen. De SDE+-regeling is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed voor een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

De invulling van de SDE+ 2019 is op vrijdag 21 december 2018 aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Net als voorgaande jaren staat de SDE+ in 2019 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa, geothermie, water, wind en zon.

De eerste ronde was van 12 maart tot en met 4 april 2019. Het budget voor deze voorjaarsronde is vastgesteld op 5 miljard euro. In het najaar 2019 wordt een tweede openstellingsronde verwacht.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van RvO:

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie