Nieuws

Het laatste nieuws op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

Nieuwe subsidie maakt woningisolatie extra gunstig

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen als ze twee of meer isolatiemaatregelen nemen.

De maatregelen waar subsidie voor aangevraagd kan worden zijn onder meer isolatie van:

 • dak
 • gevel
 • vloer
 • hoogrendementsglas.
   

Met de subsidie krijgt een woningeigenaar ongeveer 20 procent van de kosten terug. Woningisolatie is daarmee extra voordelig.
Wie zijn hele woning voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van 4.000 euro bovenop de subsidie. Voor Verenigingen van Eigenaren (appartementseigenaren) is er een aangepaste regeling.

Ben je benieuwd welke subsidieregelingen er nog meer beschikbaar zijn? Ga dan naar www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.
 

Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Per 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht energiebesparing. Deze geldt voor Wet milieubeheer-inrichtingen (Wm-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Op de site van RvO kunt u informatie vinden of uw onderneming informatieplichtig is en hoe u hieraan kunt voldoen.
 

Eénmalige subsidie op gasbesparende maatregelen vanaf 1 juli

Om inwoners van de gemeenten Waterland en Edam-Volendam te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning geeft Stichting Duurzaam Waterland momenteel een éénmalige subsidie op gasbesparende maatregelen. Isoleren is immers de eerste en meest rendabele stap om een huis duurzamer en energiezuiniger te maken. De subsidiebijdrage bedraagt maximaal 20% van de investeringssom, met een maximum van  €300,- per adres. Totaal is er € 37.500 beschikbaar.  De subsidie geldt voor particulieren in de Gemeente Waterland en Edam-Volendam en betreft onderstaande maatregelen:

 • Dakisolatie Rd >= 3,5
 • Vloerisolatie Rd >= 3,5
 • (Spouw)muurisolatie Rd >= 1,2
 • HR++ Triple glas, ruiten met drie lagen glas en een U-waarde < 1


Het is mogelijk om vanaf 1 juli gebruik te maken van deze regeling. De subsidieregeling loopt uiterlijk tot 15 juni 2020. Kijk voor meer info op:

https://sdwaterland.nl/subsidies/gasbesparende-maatregelen/
 

SDE+-regeling ook in 2019

Ook in 2019 wordt subsidie verstrekt op de oprichting van hernieuwbare energiebronnen. De SDE+-regeling is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed voor een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

De invulling van de SDE+ 2019 is op vrijdag 21 december 2018 aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Net als voorgaande jaren staat de SDE+ in 2019 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa, geothermie, water, wind en zon.

De eerste ronde was van 12 maart tot en met 4 april 2019. Het budget voor deze voorjaarsronde is vastgesteld op 5 miljard euro. In het najaar 2019 wordt een tweede openstellingsronde verwacht.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van RvO:

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie


 

Energie bespaartip: Naad- en kierdichting

Het verbeteren van de naad- en kierdichting is een relatief kleine ingreep waarmee je een hoop energie kunt besparen. Bovendien kan het verbeteren van de naad- en kierdichting ook onaangename tocht verhelpen en zo het comfortniveau in de woning verhogen.

Bij het aanpakken van de kierdichting moet wel stil worden gestaan bij de ventilatie. In veel woningen zorgen naden en kieren (onbewust) voor de ventilatie en dit zorgt hiermee voor een gezond binnenklimaat. Gaat u aan de slag met het verbeteren van de naden en kieren in uw woning? Houd dan goed in de gaten dat er voldoende luchtverversing is.

Naden en kieren bevinden zich op veel plekken in de woning, onder andere:

 • Rondom kozijnen, ramen en deuren (vaste delen);
 • Onderzijde vensterbank(en);
 • Bij draaiende (raam- en deur)delen;
 • De brievenbusklep;
 • De aansluiting van (schuine) delen van het dak;
 • Dak doorvoeren (ventilatiekanalen, of CV-ketel);
 • Leidingdoorvoeren (in de meterkast, of onder het keukenblok);
 • Bij het kruipluik;
 • Tussen gipsplaten (bijv. bij de afwerking van een geïsoleerd dak);
 • Bij een houten begane grondvloer (vanuit de kruipruimte, zie afbeelding).


Naden en kieren zijn goed zelf te dichten, waardoor de kosten enorm mee vallen. Hierdoor zijn de kosten (voor het materiaal) snel terug te verdienen. Milieu Centraal geeft aan dat in een gemiddelde tussenwoning per jaar circa 70 m3 gas bespaard kan worden door naden en kieren te dichten. 

Meer informatie over het verbeteren van de naad- en kierdichting en de punten waar je goed op moet letten is te lezen op de site van Duurzaam Bouwloket.