Energielabel

Informatie over de energielabeling van woningen. Waar is deze voor bedoeld en wanneer bent u verplicht deze aan te vragen?

EnergielabelWaar is het energielabel voor bedoeld?

Een energielabel is bedoeld om de energiezuinigheid van gebouwen aan te geven. Het geeft informatie over bijvoorbeeld de mate van isolatie van uw dak, gevel en vloer, beglazing, type verwarming et cetera. Uiteindelijk is het verbruik  ook afhankelijk van het gedrag van de gebruiker. Des te meer (energie) kwaliteit verbeterende maatregelen er zijn getroffen des te beter uw label. Een gebouw kan een label A tot G krijgen. Een A label doelt hierbij op een zeer laag energieverbruik, en een G label woning heeft een zeer hoog energieverbruik. Belangrijk aandachtspunt is dus dat het label een instrument is en geen doel op zich. Er zijn namelijk ook maatregelen die niet meetellen in de energielabeling maar wel beter zijn voor uw comfort, energierekening of luchtkwaliteit.
Wilt u dat uw huis een hoger energielabel krijgt of heeft u een vraag over het energielabel? Stel gerust uw vraag aan een adviseur van het Duurzaam Bouwloket, u kunt een terugbelverzoek achterlaten op de website van het Duurzaam Bouwloket of mailen naar: info@duurzaambouwloket.nl.

Wanneer moet u een definitief energielabel hebben?

Per 1 januari 2015 is iedereen in Nederland bij de overdracht (verkoop, verhuur of oplevering) van een woning verplicht om een definitief energielabel te overhandigen. U dient, als verkopende en/of verhurende partij, het voorlopige energielabel om te laten zetten naar een definitief energielabel. Doet u dit niet dan riskeert u een boete die kan oplopen tot maximaal € 405,-.

Opvragen definitief energielabel

Het definitieve energielabel dient u als hoofdeigenaar zelf aan te vragen. Dit kan met uw DigiD via de website Energie label voor woningen. Wanneer u gezamenlijk eigenaar bent dient de oudste persoon dit te doen. Wanneer u vóór 1 januari 2015 al een energielabel in uw bezit had hoeft u dit niet te doen, mits het energielabel niet ouder is dan 10 jaar.

Energielabel utiliteitsbouw

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

 • Kantoor
 • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
 • Publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
 • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
 • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
 • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages


Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energielabels uit 2008 verlopen in 2018.

Verplichting energielabel C kantoren 2023

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan l00m2 verplicht  om minimaal energielabel C te hebben. Deze wetgeving is momenteel nog in ontwikkeling.

Energielabel niet voor alle gebouwen verplicht

Niet voor ieder gebouw is een energielabel verplicht. In de onderstaande gevallen hoeft u geen definitief energielabel te overhandigen bij verkoop, verhuur of oplevering van uw pand:

 • Wanneer u in een woonboot woont;
 • Wanneer sprake is van een monument (conform monumentenwet 1988, provinciale of gemeentelijke verordening);
 • Voor gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt (tijdelijke huisvesting);
 • Voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruik, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (bijvoorbeeld recreatiewoningen);
 • Voor gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2;
 • Voor gebouwen voor erediensten en religieuze activiteiten (bijvoorbeeld kerken en moskeeën);
 • Voor gebouwen die bestemd zijn voor bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen of agrarische doeleinden (bijvoorbeeld fabriekshallen) .