Duurzaam ondernemen

Informatie voor bedrijven over verduurzamingsmaatregelen en subsidiemogelijkheden.

Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn er vele mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te treffen. Naast de financiële voordelen die dergelijke maatregelen bieden ten aanzien van uw energierekening, bieden deze tevens de mogelijkheid om uw onderneming te onderscheiden van de concurrentie.

Met de benchmark-tool van Energievastgoed kunt u uw energieverbruik vergelijken met collega-ondernemingen en zodoende bepalen welke manier van verduurzaming de meeste kansen voor u biedt:

Subsidiemogelijkheden

Een duurzaam ondernemer is een toekomstgerichte ondernemer. Voor (maatschappelijke) ondernemingen zijn er subsidiemogelijkheden beschikbaar voor verduurzamingsmaatregelen.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u een overzicht van alle lopende subsidie-trajecten waarvan de volgende voor u wellicht het meest interessant zijn:

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Bekijk of u in aanmerking komt. Hoewel het subsidieplafond voor 2018 inmiddels is overschreden is de verwachting dat deze regeling in 2019 een vervolg krijgt. Hou de website van RvO in de gaten voor het laatste nieuws hieromtrent en SDE+.

Investeringssubsidie duurzame energie ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers. Vanaf 12 maart 2019 kunt u zich bovendien weer aanmelden voor de SDE+-regeling die goede mogelijkheden biedt voor financiering van zonnestroominstallaties.

Wilt u weten of het voor uw bedrijf (feitelijk/fiscaal) interessant is om te investeren in zonne-energie en/of duurzaamheid?
Kijk dan ook eens op de website van de Omgevingsdienst IJmond, waarop middels een stappenplan de haalbaarheid van uw ambitie kan worden getoetst.

Zonnepanelen op uw dak

Indien genoemde subsidiemaatregelen u onvoldoende financiële mogelijkheden bieden om te verduurzamen bestaat er altijd nog de mogelijkheid om uw dak ter beschikking te stellen aan een energie-coöperatie. Een energie-coöperatie investeert het particulier ingelegde vermogen in een (grootschalige) zonnestroominstallatie, waarbij de deelnemers het voor hen opgewekte vermogen mogen compenseren met het verbruik van hun eigen huisaansluiting, middels de zogeheten ‘postcoderoos-regeling’.
Inmiddels is binnen de gemeente Edam-Volendam de coöperatie 'Zon op Edam-Volendam' actief. Voor nadere info en eventuele contactpersonen kunt u een mail sturen naar duurzaamheid@edam-volendam.nl of kijk op de website van Zon op Nederland.

Voorts is het mogelijk het dak van uw bedrijfspand ter beschikking te stellen aan een ondernemer die voor het gebruik van uw dak een vergoeding betaald. Diverse partijen zijn momenteel al actief op dit gebied (waaronder bijvoorbeeld Friesland-Campina). In de markt zijn verder goedkope duurzaamheidsleningen beschikbaar ter ondersteuning van duurzame initiatieven.

Om te beoordelen of uw bedrijfspand geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen kunt u de Zonatlas raadplegen: