Doe mee met de fotowedstrijd 2020!

De jaarlijkse fotowedstrijd gaat weer van start. Voor de nieuwe gemeentegids en onze website zijn we op zoek naar foto's uit de samenleving en de omgeving van de gemeente. De eerste drie prijswinnende foto's komen op de omslag van de gemeentegids te staan en winnen een leuke prijs. Voor de binnenzijde van de gemeentegids worden ook een aantal foto's uitgezocht. Lees hieronder de voorwaarden om mee te doen.

Het thema is 'Onze gemeente: nieuw en herkenbaar'.

Bent u inwoner van onze gemeente dan kunt u bijvoorbeeld een foto inleveren van:

 • een leuk (sport)evenement;
 • een bouw- of kunstwerk;
 • het verenigingsleven;
 • ons dagelijks leven;
 • of gewoon een mooie plek.


Meedoen kan tot 15 november

Deelnemers kunnen meedoen door hun inzending onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer voor 15 november 2019 te sturen naar: fotowedstrijd@edam-volendam.nl. De foto's mogen ook worden ingeleverd op cd-rom of usb-stick bij de receptie van het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1.
De juryleden Harry Schuitemaker , Yvonne Jonkman (facebook.com) en Tess Evenboer beoordelen de foto's. De prijsuitreiking vindt in januari 2020 plaats en wordt verricht door burgemeester Lieke Sievers.

Ook een aantal leerlingen van de twee middelbare scholen in onze gemeente doen mee in de categorie 'jeugd': het Atlas College en het Don Bosco College.

 Bij deelname gelden een paar voorwaarden:

 1. Het onderwerp moet te maken hebben met de gemeente Edam-Volendam en uit de foto is goed af te lezen dat deze in Edam-Volendam is gemaakt.
 2. De digitale foto’s moeten een resolutie hebben van minimaal 300 dpi met een formaat van 20x25 cm tiff of jpeg, anders zijn zij niet bruikbaar voor de gemeentegids.
 3. U mag maximaal 3 foto's inzenden.
 4. De foto's moeten actueel te zijn. Dit betekent: niet ouder dan twee jaar.
 5. Trucagefoto's worden gediskwalificeerd.
 6. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft de inzender de gemeente Edam-Volendam het recht de ingezonden foto’s zonder vergoeding en vrij van rechten te gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals het gebruik voor folders en brochures, de gemeentegids, de gemeentelijke website etc.
 7. Als maker en inzender heeft u het auteursrecht op uw foto’s. U vrijwaart de gemeente Edam-Volendam van iedere aanspraak door derden, betreffende de inhoud en de vorm van de foto’s.
 8. De verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van foto’s aan de fotowedstrijd met personen die zichtbaar in beeld zijn, ligt te allen tijde bij de inzender. De inzender vrijwaart de gemeente Edam-Volendam van aanspraken tot schadevergoeding dan wel (gebruiks-)vergoeding vanwege inbreuk op het portretrecht en beschikt over toestemming van de in beeld gebrachte personen voor het gebruik van de foto ten behoeve van de fotowedstrijd.
 9. Organisatie en juryleden zijn uitgesloten van deelname.
 10. Inzendingen worden NIET teruggestuurd.
 11. Deelname geldt alleen voor inwoners uit de regio.
 12. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.