Cultureel Erfgoed

Monument Edam


In onze gemeente bevinden zich meerdere prachtige monumenten: 221 rijksmonumenten en  25 provinciale monumenten. De gemeente Edam-Volendam is bezig haar cultureel erfgoed te beschermen. Door middel van het Planologisch Erfgoedregime (PER) worden er gemeentelijke monumenten aangewezen en beschermd. Dit proces is in volle gang. Naar verwachting zal de gemeente na afronding van dit proces ongeveer  200 gemeentelijke monumenten rijk zijn.

Vraag hier monumentensubsidie aan:
Aanvraagformulier Monumentensubsidie

Het ingevulde formulier kunt u na ondertekening zenden naar:

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD Volendam

Eigenaar van een monument?

Eigenaar van een monument?

Monumenten Community

Monumenten Community

Bent of wordt u eigenaar van een monument? Dan kunt u voor uitdagende en specifieke situaties komen te staan. Soms hebt u vragen waar niet zomaar een antwoord op te vinden is. Op de Monumenten Community zijn eigenaren, professionals en liefhebbers actief met jarenlange ervaring en specialistische kennis. Hier kunt u elkaar vinden en van elkaar leren; want samen weet je meer! Doe mee op het online platform en/of tijdens bijeenkomsten. Neem een kijkje en word lid: community.monumenten.nl 

Monumentenbeleid

Monumentenbeleid

In 2010 is het monumentenbeleid vastgesteld in Edam-Volendam: de monumentennota is vastgesteld met uitzondering van de traditionele manier om gemeentelijke monumenten aan te wijzen zoals vermeld in hoofdstuk 3.3.  Hiervoor is een nieuw hoofdstuk in de Monumentennota in de plaats gekomen.

Interessante links

Monumenten en duurzaamheid

Verduurzamingsmaatregelen van Monumenten

U vindt hier een schema Regelgeving monumenten Edam-Volendam dat is bedoeld om u inzicht te verschaffen in de (on)mogelijkheden van verschillende verduurzamingsmaatregelen.

Vragen?

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden tot de gemeente Edam-Volendam, telefoonnummer 0299 398398.