Spelregels aanbieden sportactiviteiten voor niet sportverenigingen

Zoals beloofd geven we vandaag duidelijkheid over hoe u als binnensportvereniging, sportschool of maatschappelijke/commerciële instelling sportactiviteiten voor onze jeugd kunt aanbieden. Velen van u staan te springen om aan de gang te gaan. En daar zijn we erg blij mee! Dit zijn de spelregels.

Buiten- en binnensportverenigingen

Vanaf woensdag 29 april starten de buitensportverenigingen weer met trainingen aan hun eigen leden binnen de doelgroepen. Alle spelregels daarover zijn inmiddels bekend bij de verenigingen. Zij informeren hun leden daarover. Ook de binnensportverenigingen zijn inmiddels op hoogte gebracht van de mogelijkheden hoe zij hun activiteiten mogen aanbieden in de buitenruimte.

Dit moet u doen

Vanaf de 29e kan er ook een aanbod worden opgestart voor niet leden binnen de doelgroepen. Dan is er ook ruimte om een alternatief aanbod aan te gaan bieden via maatschappelijke en commerciële initiatieven. Als u een activiteit wilt organiseren moet u het volgende doen. Als u gebruik wilt maken van de openbare ruimte als locatie neem dan contact op met de gemeente om de mogelijkheden of beperkingen te bespreken. U kunt contact opnemen met Kees Klouwer. Telefoon: (0299) 398 398 Email: k.klouwer@edam-volendam.nl. De gemeente beoordeelt of een alternatieve locatie geschikt is en veilig gebruikt kan worden. De gemeente kan deze locatie vervolgens aanduiden als tijdelijke sportlocatie. Let op! Op eigen initiatief georganiseerd sporten in de openbare ruimte is niet toegestaan.

Alliantie Kansrijk

De Alliantie Kansrijk gaat een coördinerende rol in spelen in het afstemmen van deze initiatieven richting de jeugd. Deze alliantie is een samenwerkingsverband tussen het Club & Buurthuiswerk en de Sport Koepel. Zij organiseren al in opdracht van de gemeente activiteiten voor de jeugd tot 18 jaar. In dit geval wordt er gefocust op het coördineren van het sportaanbod. Als u uw aanbod ook breed onder de doelgroep gedeeld wilt hebben kunt u dit kenbaar maken bij de Alliantie. U kunt contact met de alliantie opnemen via telefoonnummer: 06 111 893 71. Of via email: info@kansrijkedamvolendam.nl

Dank

Tot slot wil de gemeente alle partijen danken voor het geduld en de constructieve manier op basis waarvan de afgelopen dagen afspraken zijn gemaakt om het sporten voor de jeugd tot 18 jaar weer mogelijk te maken. Er komt langzaam maar zeker gelukkig weer beweging in de samenleving!