Organiseer geen zitjes op vakantiepark of in bedrijven. Hoge boetes zijn het gevolg.

Er zijn verscheidene ‘zitjes’ en feesten georganiseerd. Deze vonden plaats op een vakantiepark of in diverse bedrijfspanden. Dit is voor de gemeente ontoelaatbaar.

Handhaven en boetes

De gemeente gaat de komende tijd streng handhaven. Boetes kunnen oplopen tot € 4000,- Een gewaarschuwd mens telt voor twee.