Open brief college aan inwoners

Langs deze weg willen wij u een hart onder de riem steken. De maatregelen die getroffen zijn voor het bestrijden van Coronavirus raken ons allemaal. Ze raken ons in het dagelijks leven. Er wordt een extra belasting op onze samenleving gelegd. Er moet in veel gezinnen worden geïmproviseerd. Iedereen moet inspringen. Dat is normaal al een hele klus, maar nu is het noodzakelijk. Ook voor alle ondernemers in onze gemeente is het een moeilijke en onzekere tijd.

Het is ingrijpend om sportwedstrijden, bijeenkomsten en andere mooie evenementen af te moeten lasten. Zaken waar wij ons allemaal op hebben verheugd of waar wij al maanden mee bezig zijn om te organiseren.

Ineens moeten we nadenken over waar we naar toe gaan. Kunnen we niet meer met elkaar sporten of een terras bezoeken en kunnen onze kinderen niet naar school. Het is met recht een beperking van vrijheid in vele opzichten. En dat in een jaar dat we met z’n allen 75 jaar vrijheid vieren. Maar onze gezondheid staat en gaat boven alles.

Vertrouw ons er op als wij zeggen dat we alle ontwikkelingen op de voet volgen. Wij worden vanuit alle kanten de hele dag door op de hoogte gehouden. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is de regisseur als het gaat over de te ondernemen actie in onze gemeente. Hier is een regionaal team met onder andere burgemeesters bij aangehaakt. Dat team staat onder het voorzitterschap van de burgemeester van Zaanstad Jan Hamming.

De Veiligheidsregio ZW volgt de adviezen van het Rijk, de RIVM en de GGD. Zij nemen deze adviezen in allerlei overleggen elke keer met ons regioteam door. Op deze wijze wordt uiteindelijk in nauwe samenwerking met het hele college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam het beste scenario voor u als inwoner van Edam-Volendam gekozen.

Tot slot, in de omschrijving van onze identiteit als samenleving staat het volgende: Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen.’ Wij hebben als samenleving in het verleden al met regelmaat laten zien dat wij over veel veerkracht bezitten. Het zit in onze genen. Eens temeer wordt deze veerkracht op de proef gesteld. Onze oproep voor jong en oud: zorg voor elkaar en houd elkaar in de gaten. Laten we dit met elkaar tot een goed einde brengen en zorgen dat we er weer sterker uitkomen. Wij wensen u allen veel sterkte de komende tijd.

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Edam-Volendam