Ook cultuur, kunst en andere verenigingen mogen buitenactiviteiten organiseren voor de jeugd

Scouting, cultuur, kunst en andere jeugdactiviteiten voor de jeugd tot 18 jaar zijn in de buitenlucht onder voorwaarden ook weer toegestaan. Kinderen t/m 12 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten activiteiten beoefenen. Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten activiteiten beoefenen op 1,5 meter afstand. Maar om dit te mogen organiseren moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Neem altijd contact op met gemeente

Het aanbieden van activiteiten en lessen is alleen toegestaan op door de gemeente aangewezen accommodaties en locaties in de openbare ruimte. Als u een activiteit wilt organiseren neem dan altijd contact op met de gemeente. U kunt dan de mogelijkheden of beperkingen bespreken. U kunt ons bellen op (0299) 398 398. Of een email sturen naar: a.vervoorn@edam-volendam.nl. Het op eigen initiatief organiseren van activiteiten in de buitenruimte is niet toegestaan.

Voorkeur voor locatie

Als u zelf een voorkeur heeft voor een locatie, die nog niet is aangewezen, dan kunt u dit aangeven. De gemeente beoordeelt dan of de locatie geschikt en veilig is. Als dit in orde is dan kunt u daar tijdelijk uw activiteit voor de jeugd uitvoeren.

Activiteit vrij toegankelijk

Als u uw activiteit niet alleen voor leden van uw vereniging of instelling, maar vrij toegankelijk voor de gehele doelgroep wilt maken, dan kunt u de activiteit laten vermelden op de website kansrijkedamvolendam.nl. Op deze website kan het aanbod breed onder de betreffende doelgroep worden gedeeld. Dit kunt u aangeven bij de gemeente.

Individuele lessen cultuureducatie

Individuele lessen voor alle leeftijdsgroepen zijn mogelijk. Er is geen sprake van samenscholing of van een contactberoep. Een individuele les kan daarom plaatsvinden als men zich houdt aan de hygiƫne voorschriften en de 1,5 meter afstand. Het gaat om lessen die thuis plaatsvinden, of eventueel op een andere locatie, waarbij het samenscholingsverbod niet in het geding is.

Lessen kunnen tot 1 juni niet op muziekscholen en centra voor de kunsten gegeven worden omdat deze vanwege het samenscholingsverbod niet open zijn.

Let op!

Ouders mogen niet op de accommodatie of locatie komen. Zet de kinderen voor de ingang af! Indien van toepassing: kleedkamers, toiletten, douches en kantines blijven gesloten. Binnenactiviteiten voor groepen zijn niet toegestaan.

Tot slot

De gemeente is blij dat er, naast de sportactiviteiten, nu ook weer ruimte kan worden geboden voor andere activiteiten voor onze jeugd. We hopen dat er binnenkort een breed aanbod van buitenactiviteiten ontstaat zodat zij op een veilige manier op meerdere vlakken actief kunnen zijn. We willen iedereen die hier zijn steentje aan bijdraagt alvast hartelijk bedanken!