Het wijksteunpunt Edam, gevestigd in de bibliotheek, is telefonisch bereikbaar.

Het wijksteunpunt (WSP) in Edam, gevestigd in de bibliotheek, is in verband met de Corona maatregelen gesloten. Telefonisch zijn we wel bereikbaar.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • Burenhulp
  • Sociale maatjes
  • Mantelzorg
  • Voedselbank
  • Cliëntondersteuning
  • Juridische dienstverlening
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Wonen, zorg en welzijn
  • Vrijwilligerswerk


Tussen 9.00 en 17.00 uur kunt u bellen met een medewerker van het Wijksteunpunt op nummer (0299) 391 507.
 

Inzet Vluchtelingenwerk

Het VluchtelingenWerk heeft momenteel geen spreekuur. Zij zijn telefonisch of per mail wel bereikbaar. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met Naira Hovsepyan (06) 1349 4846. E-mail: nhovsepyan@vluchtelingenwerk.nl
 

Inzet MEE

Alle afspraken met cliënten worden telefonisch gevoerd. Cliëntondersteuning gaat ook door, de ondersteuners zijn bereikbaar op de voor cliënten bekende nummers. Voor overige vragen kunt u bellen naar het algemene nummer van MEE: (020) 512 7272.

Het Ontmoetingscentrum van De Zorgcirkel

Het Ontmoetingscentrum is gesloten. De begeleiding wordt individueel, op behoefte van de deelnemers en mantelzorgers ingezet door de medewerkers van Het Ontmoetingscentrum.
Met vragen kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur bellen naar nummer (06) 1993 9531.