Corona update gemeente Edam-Volendam

Bereikbaarheid gemeentekantoren en evenementen in de gemeente

De loketten op de gemeentekantoren zijn alleen open voor dringende zaken. We adviseren u om telefonisch een afspraak te maken voor een bezoek aan de publieksbalie op het Stadskantoor (0299) 398 398. De milieustraat is geopend.
Wij houden ons aan de richtlijnen die door het kabinet en het RIVM zijn opgelegd. Er wordt zo veel mogelijk thuis gewerkt door onze medewerkers. Dat kan betekenen dat u even moet wachten voordat u geholpen wordt of antwoord krijgt.

Verkouden?

Voelt u zich verkouden of grieperig dan verzoeken wij u om de gemeentekantoren niet te bezoeken. Wij gaan er van uit dat u niet komt als u milde (verkoudheids-) klachten, niezen, keelpijn, hoesten of koorts heeft. Wellicht kunt u uw vraag of aanvraag digitaal afhandelen via onze website.

Evenementen

Alle evenementen die in de gemeente gepland staan tot 6 april worden afgezegd. De gemeente adviseert organisatoren van andere evenementen die gepland staan tussen 6 april en 1 juni goed te overwegen of zij hun evenement laten doorgaan. Een keuze kan zijn om geen kosten te maken en ook die evenementen te annuleren. We weten nog niet welke maatregelen de Rijksoverheid na 6 april gaat nemen.

Bewonersbijeenkomsten gemeente

Alle bewonersbijeenkomsten van de gemeente zijn afgelast. Over nieuwe data wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Maatregelen CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

  • Er zijn geen cursussen (puber en peuter cursus).
  • De inloopspreekuren in Volendam en Oosthuizen gaat niet door.
  • De spreekuren voor zuigelingen t/m 14 maanden en 3,9 jaar gaan wel beperkt door vanwege vaccinaties.
  • Spoedafspraken die echt niet kunnen wachten gaan wel door.
  • De hielprikken en intake huisbezoeken gaan door.
  • Wij gaan er van uit dat u geen bezoek aan ons brengt als u zelf of uw kind milde (verkoudheids-) klachten, niezen, keelpijn, hoesten of koorts heeft.
     

Afschakelen analoge signaal ZIGGO

Het overschakelen van analoog naar digitaal tv kijken van Ziggo wordt uitgesteld. Vanaf 24 maart was het de bedoeling dat ZIGGO het analoge signaal in de gemeente zou afschakelen. Dit is uitgesteld. Er is nog geen nieuwe datum.

Informatie coronavirus

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het RIVM en GGD Zaanstreek-Waterland.