Corona in makkelijke taal

Op de website corona.Steffie.nl legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Steffie beantwoordt vragen als:

  • Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt?
  • Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden?
  • Hoe moet je je handen wassen?
  • Hoe maak je een goede dagindeling?
     

De website is gemaakt in opdracht van de rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen. Zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Filmpjes van Stichting Lezen en Schrijven in makkelijke taal

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie over het coronavirus lastig te volgen zijn. Voor deze mensen maakte de Stichting Lezen en Schrijven filmpjes in makkelijke taal.