26-03: vraag en antwoord Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Wat zijn precies de nieuwe maatregelen?

Kijk voor de laatste versie van de maatregelen op de site van de rijksoverheid.nl/coronavirus.

Wordt er ook gehandhaafd op de nieuwe maatregelen?

Om de maatregelen die maandag 23 maart zijn afgekondigd te kunnen handhaven is de noodverordening aangepast. De afgelopen dagen hebben we hebben kunnen wennen aan deze nieuwe maatregelen. We hebben gezien dat de meeste mensen zich hieraan houden, en we hebben mensen aangesproken die met als er 3 of meer personen bij elkaar waren en geen 1,5 meter afstand hielden tot elkaar. Met de noodverordening kunnen we en zullen we vanaf vandaag daar dan ook strenger in optreden. Zowel politie als handhaving zetten wij hiervoor in. Je zult ze dan ook vaker op straat tegenkomen in heel Zaanstreek-Waterland.

Welke evenementen mogen niet meer doorgaan?

Het kabinet heeft aangekondigd dat alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 personen. Dat betekent dat in onze regio dus ook alle evenementen tot 1 juni worden afgelast.

Welke bijeenkomsten mogen niet meer doorgaan?

Tot en met 6 april worden alle overige samenkomsten verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden. Alle samenkomsten (dus ook theaters en bioscopen) zijn tot en met 6 april verboden, tenzij:

  • Het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en sommige aandeelhoudersvergaderingen. Mits die onder de 100 personen zijn en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
     

Hoe zit het dan met de scholen, gaan die na 6 april ook weer open?

Dat hangt af van de resultaten van een onderzoek dat de RIVM doet naar de besmettelijkheid onder kinderen. Het sluiten van de scholen geldt voorlopig tot 6 april. Daarvoor wordt besloten over het al dan niet verlengen van de maatregel en of de scholen gesloten blijven.

Waar komt er in onze regio een samenscholingsverbod?

Het samenscholingsverbod geldt voor de hele regio Zaanstreek Waterland, er worden dus niet specifieke gebieden aangewezen. Dit betekent dat in de hele regio groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte verboden is. Onder een groep wordt verstaan 3 of meer personen (oftewel: méér dan 2 personen) die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling wél 1,5 m afstand bewaren.

Worden er in onze regio gebieden afgesloten?

Vooralsnog is het afsluiten van een gebied in onze regio nog niet aan de orde. Wanneer mensen zich niet houden aan de maatregel van afstand houden wordt dit opnieuw bekeken.

Blijven de stadhuizen open?

Stadhuizen blijven gewoon open. Bij gemeentes is alles erop gericht dat de dienstverlening doorgaat. Wel letten de gemeentes erop dat mensen de afstand houden van 1,5 meter.

Blijven winkels open?

Ja, winkels mogen open blijven. Wel krijgen de winkels zelf de verantwoordelijk ervoor te zorgen dat mensen de afstand houden van 1,5 meter. Als dat niet lukt kan de winkel gesloten worden.

Blijven de markten open?

Omdat markten onderdeel zijn van de voedselketen is de wens deze zoveel mogelijk open te houden. Iedere gemeente kijkt zelf per markt of de 1,5 meter afstand te handhaven is. Als dat niet het geval is kan de markt gesloten worden.

Mogen kinderen buiten spelen?

Jonge kinderen tot 12 jaar kunnen buiten spelen maar houd in groepen waar mogelijk 1,5 meter afstand.

Mag ik naar buiten om te sporten of bewegen?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus halen is prima, maar ga niet sporten in groepsverband en houd bij individueel bewegen ook de 1,5 meter afstand in acht.

Wat is een noodverordening?

De veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft een noodverordening afgekondigd. Hierin staan de tijdelijke noodmaatregelen die in de normale situatie niet gelden, zoals de verplichte sluiting van horeca, het verbod op evenementen en het samenscholingsverbod. Politie en gemeenten kunnen met deze noodverordening gemakkelijker optreden en boetes uitdelen als maatregelen worden overtreden.