College van B&W

Alle leden van het College van B&W zijn telefonisch bereikbaar via het bestuurssecretariaat op telefoonnummer (0299) 398 398 of per e-mail: info@edam-volendam.nl

> Besluitenlijsten college van B&W
> Coalitieakkoord 2016-2022 actualisatie mei 2018
> Gezamenlijke dossiers
> Integriteit
> Wob (Wet Openbaarheid Bestuur)

Lieke J. Sievers

Sievers
Contactgegevens Lieke J. Sievers
FunctieBurgemeester
E-mailadresinfo@edam-volendam.nl
Taken

Portefeuille

 • Bestuurlijke coördinatie; bestuurlijke representatie; Bestuurlijke- en ambtelijke integriteit:
 • Openbare Orde en (integrale) Veiligheid; Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • Hulpdiensten, Boa’s en uniformdiensten; Burgerzaken en verkiezingen; Personeelszaken:
 • Drank- en Horecawet; APV-vergunningen; Informatiebeveiliging en privacy
 • Artikel 170 (Gw)-toezicht op intergemeentelijke samenwerking, procedures burgerparticipatie,
 • Behandeling bezwaarschriften, klachtenprocedure, gemeentelijke dienstverlening.
   

Nevenfuncties

 • voorzitter van de Vereniging politie dieren- en milieubescherming
 • lid van het landelijke BOA- platform
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Verwey-Jonker Instituut, juni 2019
 • Lid van de Raad van Toezicht voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO), juli 2019
 • Lid van nationale Auditteam Voetbal en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid, april 2020.

Albert Koning

Koning
Contactgegevens Albert Koning
FunctieWethouder
E-mailadresinfo@edam-volendam.nl
Taken

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening; Wonen & Volkshuisvesting.
 • Bouw- & Woningtoezicht; Monumentenzorg.
 • Grondexploitaties; Onderwijshuisvesting; Ambtelijke huisvesting.
   

Nevenfuncties

 • directeur A.C.J. Koning Stamrecht BV
 • directeur Alko Beheer BV
Politieke partijLijst Kras

Hans Schütt

Schütt
Contactgegevens Hans Schütt
FunctieWethouder
E-mailadresinfo@edam-volendam.nl
Taken

Portefeuille

 • Financiën, Economische zaken, Toerisme
 • Visserij & Agrarische sector, Landschap & Recreatie
 • Subsidiebeleid, Contracten & lnkoop
 • Raad van Beheer Waterdam, Burgerparticipatie & Dorpsraden
 • Regionaal: lid bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland, plv. lid GGD en Baanstede alsmede lid Raad van bestuur zwembad de Waterdam
   

Nevenfuncties

 • Raad van Beheer zwembad de Waterdam
 • AB Recreatieschap Twiske-Waterland
 • Plv. lid AB Baanstede
 • Plv. lid AB GGD
Politieke partijZeevangs Belang

Wim Runderkamp

Runderkamp
Contactgegevens Wim Runderkamp
FunctieWethouder
E-mailadresinfo@edam-volendam.nl
Taken

Portefeuille

 • Verkeer & Vervoer, Parkeren
 • Milieu & Duurzaamheid
 • Intergemeentelijke samenwerking, Dienstverlening & Communicatie
 • Grondzaken & Vastgoed, Openbare Werken, Organisatieontwikkeling & ICT
 • Riolering, CA|/glasvezel
 • Havens, Markten & Kermissen
   

Nevenfuncties

 • Vrijwilliger International Academy of Consciousness
 • Gastdocent Veiligheid & Handhaving
Politieke partijVVD

Vincent Tuijp

Tuijp
Contactgegevens Vincent Tuijp
FunctieWethouder
E-mailadresinfo@edam-volendam.nl
Taken

Portefeuille

 • WMO, Zorg, Participatie.
 • Jeugd, Welzijn, Sociale Zaken.
 • Volksgezondheid, Sport & Zwembaden
 • Onderwíjs, Cultuur


Nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Stichting Werkplus
 • Lid dagelijks bestuur GGD Zaanstreek-Waterland
 • Lid algemeen bestuur GGD Zaanstreek-Waterland
 • Lid bestuur Regionaal  Werkbedrijf

Politieke partijCDA

Gemeentesecretaris Hans van der Woude

van der Woude
Contactgegevens Gemeentesecretaris Hans van der Woude
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresinfo@edam-volendam.nl
Taken

Adviseur van het college van burgemeester en wethouders en hoofd van de gemeentelijke organisatie.