Cijfers & feiten

Molen van Etersheim

De gemeente bestaat uit de plaatsen: Beets, Edam, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Schardam, Volendam en Warder en een gedeelte van de polder De Purmer. De totale oppervlakte van de gemeente bedraagt 8.098 ha.

De gemeentenaam luidt sinds 1 januari 1975 Edam-Volendam. Na de fusie met de gemeente Zeevang per 1 januari 2016 blijft deze naam gehandhaafd. De gemeente Edam-Volendam is een uitgestrekte, grotendeels landelijke gemeente, gesitueerd aan het Markermeer. Het gemeentehuis is gevestigd in de grootste kern, Volendam.

Het noordelijke gedeelte van de gemeente grenst aan het grondgebied van de gemeente Koggenland. Het oostelijk gedeelte aan het Markermeer, het westelijk gedeelte aan de gemeenten Beemster en Purmerend. Het zuidelijk gedeelte aan de gemeente Waterland.


Aantal inwoners:

Per medio januari 2018 bedraagt het aantal inwoners van de gemeente 35.955.

Bedrijven in de gemeente:

Het aantal bedrijven in onze gemeente bedraagt per januari 2018 in totaal 1406 :

  • Volendam        654
  • Edam               491
  • Oosthuizen        70
  • Warder              45
  • Hobrede              8
  • Kwadijk             30
  • Middelie            44
  • Schardam           4
  • Beets                21


Cijfers van het CBS:

Het CBS beschikt over een digitale versie van Gemeente op Maat. Deze publicatie bevat o.a. kerncijfers van de gemeente en uw wijk. Wanneer u informatie zoekt over bijvoorbeeld: onderwijs, werkzame personen per bedrijfstak, aantal huishoudens, het besteedbare inkomen of het aantal uitkeringsgerechtigden, dan vindt u dit via CBS-gemeente op maat.