Cijfers & feiten

Molen van Etersheim

De gemeente bestaat uit de plaatsen: Beets, Edam, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Schardam, Volendam en Warder en een gedeelte van de polder De Purmer. De totale oppervlakte van de gemeente bedraagt 8.098 ha.

De gemeentenaam luidt sinds 1 januari 1975 Edam-Volendam. Na de fusie met de gemeente Zeevang per 1 januari 2016 blijft deze naam gehandhaafd. De gemeente Edam-Volendam is een uitgestrekte, grotendeels landelijke gemeente, gesitueerd aan het Markermeer. Het gemeentehuis is gevestigd in de grootste kern, Volendam.

Het noordelijke gedeelte van de gemeente grenst aan het grondgebied van de gemeente Koggenland. Het oostelijk gedeelte aan het Markermeer, het westelijk gedeelte aan de gemeenten Beemster en Purmerend. Het zuidelijk gedeelte aan de gemeente Waterland.


Aantal inwoners:

In januari 2019 bedraagt het aantal inwoners van de gemeente 36.102.

Inwoners per kern:

 • Beets 539
 • Edam 7.205
 • Hobrede 181
 • Kwadijk 741
 • Middelie 702
 • Oosthuizen 3.321
 • Purmer 109
 • Schardam 110
 • Volendam 22.386
 • Warder  808


Bedrijven in de gemeente:

Het aantal bedrijven in onze gemeente bedraagt per januari 2019 in totaal 1427:

 • Volendam        666
 • Edam               493
 • Oosthuizen        69
 • Warder              47
 • Hobrede              8
 • Kwadijk             31
 • Middelie            45
 • Schardam           4
 • Beets                21


Waar staat je gemeente.nl van de VNG

Waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid.


Cijfers van het CBS:

Het CBS beschikt over een digitale versie van Gemeente op Maat. Deze publicatie bevat o.a. kerncijfers van de gemeente en uw wijk. Wanneer u informatie zoekt over bijvoorbeeld: onderwijs, werkzame personen per bedrijfstak, aantal huishoudens, het besteedbare inkomen of het aantal uitkeringsgerechtigden, dan vindt u dit via CBS-gemeente op maat.