Betaling

Het is mogelijk de rekening CAI per automatische incasso te voldoen. U kunt dit doen door een machtigingsformulier in te vullen en aan de gemeente toe te zenden. U verleent daarmee machtiging aan de Gemeente Edam-Volendam om van uw rekening het bedrag van de rekening CAI Bijdragen in 4 gelijke maandtermijnen af te schrijven.

De machtiging is onbeperkt geldig voor alle nog op te leggen rekeningen CAI. U hoeft dus niet voor elke nieuwe rekening een nieuwe machtiging af te geven.

Betalingsmogelijkheden

  • u kunt ervoor kiezen de rekening te betalen met internetbankieren. Vermeld daarbij altijd het verschuldigde bedrag en het betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat die u van ons hebt  ontvangen.
  • door overschrijving van uw rekening met gebruik van meegezonden acceptgiro. Vergeet daarbij niet het bedrag en als dat nog niet op de acceptgiro is ingevuld ook uw rekeningnummer te vermelden.
  • per kas of pin bij de kassier van de gemeente


Betaalt u niet tijdig, dan kunnen invorderingsmaatregelen worden getroffen waaraan extra kosten zijn verbonden.