Kerk Middelie

Kerk Middelie

De Doopsgezinde kerk te Middelie is gesitueerd op een ruim erf aan de westzijde van de straat. De in sobere trant opgetrokken vermaning werd in 1899 gebouwd ter vervanging van een houten voorganger. Het interieur heeft een houten kapbeschot en is merendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven.
Het interieur bevat onder meer een preekstoel, bankenplan en twee kroonluchters uit de bouwtijd. Onder het orgel bevindt zich een gedenksteen met tekst en jaartal van de eerste steenlegging in 1899. De kerk is ook opgenomen op de monumentenlijst. 

  • De kerkzaal is geschikt voor circa 150 personen
  • De locatie is voor iedereen toegankelijk.


Als u de kerk in Middelie als trouwlocatie overweegt, maakt u dan een afspraak om de kerk te komen bezichtigen, naar de mogelijkheden te informeren en navraag te doen naar de  extra locatiekosten.

Contactpersoon is mevrouw A. Jorritsma, tel. 06-15418666.
E-mail: ajorritsma@hotmail.com