Maria Goretti

In september 2015 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de herontwikkeling van de oude school op de Maria Goretti Locatie. Om dit te realiseren zullen de huidige gebruikers, de katholieke stichting Club en Buurthuiswerk (CBW) en de Stichting Turnpromotie Edam-Volendam (STEV), op een andere/nieuwe locatie gehuisvest moeten worden.

In februari 2018 is het project in 3 projecten opgedeeld:

Verkoop Maria Goretti locatie:

De verkoopdocumenten worden voorbereid.

Gymsportcentrum:

De turnverenigingen van de gemeente die momenteel gebruik maken van de locatie krijgen een vervangende huisvesting elders. Tegelijk wordt gekeken of het nieuw te bouwen Gymsportcentrum ook huisvesting kan bieden aan andere sporten. Het project bevindt zich momenteel in de ontwerpfase.

Uithuizing CBW uit Maria Goretti Locatie:

De verschillende CBW activiteiten die nu plaatsvinden in de Maria Goretti Locatie dienen te worden uitgeplaatst.

  • Voor de beweegactiviteiten wordt gekeken of deze mee kunnen verhuizen met de turnverenigingen.
  • Vervangende huisvesting voor kinderdagopvang moet nader worden onderzocht.
  • Ten behoeve van de Vrijetijdsvereniging Gehandicapten Volendam ’t Nest wordt een deel van de Opperdam opnieuw ingericht.
  • Voor het Volendams Opera Koor wordt nader naar vervangende huisvesting gezocht.