Inpassingsplan voor verdubbeling N244

De provincie heeft het voornemen de N244 te verdubbelen. Dit om de doorstroming richting A7 te verbeteren. Tevens zal langs de N244 een regionaal fietspad worden aangelegd.

Voor het project is een provinciaal inpassingsplan vastgesteld. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat door de provincie wordt opgesteld omdat er meerdere gemeenten bij betrokken zijn.
In het kader van dit project zal de provincie voor de gemeente de aansluiting van de derde ontsluitingsweg op de kruising N244/N247 aanleggen. Momenteel loopt de aanbesteding van het project.