Bouwen, verbouwen & slopen

Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning

Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning

Wilt u een indicatie krijgen of u (bouw)plan kans van slagen heeft dan kunt u een vooroverleg indienen.

Actuele & verleende vergunningen

Actuele & verleende vergunningen

Hier vindt u de recent binnengekomen omgevingsvergunningen, omgevingsvergunningen die ter inzage zijn gelegd en verleende omgevingsvergunningen.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Vastgestelde en ontwerpbestemmingsplannen van Edam-Volendam.

Meer informatie over bouwen verbouwen monumenten

Producten, aanvraagformulieren & rapporten bouwen, verbouwen & monumenten

Rapporten en producten met aanvraagformulieren.

Bodemonderzoeken

Bodemonderzoeken

U kunt hier een bodemonderzoek digitaal aanvragen en betalen.

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaam bouwen, energiebesparing en energielabel.

Monumenten

Monumenten

Rijks- en gemeentemonumenten, eigenaren, rapporten, nieuws.

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

Een omgevingsvergunning is vaak nodig bij bouwen, verbouwen, afwijken bestemmingsplan, brandveilig gebruik, milieuactiviteiten, veranderen van een monument, slopen, aanleggen uitrit, kappen van een boom of het aanbrengen van een reclame-uiting.

Bouwprojecten in Edam-Volendam

Actuele bouwprojecten

Meer informatie over het bouwen op inbreilokaties of andere nieuwe projecten.

Mooi N-H adviseurs omgevingskwaliteit (v/h Welstands/Monumentencom)

Mooi N-H adviseurs omgevingskwaliteit (Welstands/Monumentencie)

Vergaderingen, vergaderlocatie, samenstelling welstandscommissie