Bestuur, beleid & organisatie

Financieel portaal Edam Volendam

Financieel portaal Edam-Volendam

De begroting, jaarverslag, winternota en zomernota van onze gemeente.

Veilig mailen met Zivver

Veilig mailen met Zivver

Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens veilig mailen.

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad, werkwijze, raadsvergaderingen, politieke partijen, burgerinitiatief, griffie.

Subsidie gemeente Edam-Volendam

Subsidie gemeente Edam-Volendam

Subsidie voor activiteiten, monumenten en gebouwen.

Verkiezingen

Verkiezingen

Informatie over gemeenteraadsverkiezingen, een  stempas, stemmen per brief en aanmelding stembureauleden.

Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam

Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam

Overzicht van het beleid, de beleidsregels, nota's en verordeningen.

Bezwaar, beroep of klacht

Bezwaar

Bezwaar, beroep, klachten.

Organisatie

Organisatie

Locaties gemeentekantoren, afdelingen en secties,
organogram

Veiligheid & Handhaving

Veiligheid & handhaving

Hennepkwekerijen, gemeentelijke Boa's, de brandweer, crisis- en rampenbestrijding.

WerkPlus Edam-Volendam

WerkPlus Edam-Volendam

Baanstede, jobcoaching, Werkom, leerwerkbedrijf.

Vacatures 2

Vacatures

Vacatures en stages.

College van B&W

College van B&W

Persoonsgegevens, contact, portefeuilleverdeling, besluitenlijsten, Wob verzoeken.

Schadevergoeding bij nalatigheid van de gemeente

Schadevergoeding bij nalatigheid van de gemeente

Informatie over het verkrijgen van een schadevergoeding.

Weblog Actieprogramma Integrale Veiligheid

Weblog Actieprogramma Integrale Veiligheid

Over de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk.