Beleid: rapporten, nota's & begroting

Is het (gezamenlijk) beleid van de voormalige gemeente Zeevang en Edam-Volendam nog niet vastgesteld? Dan kunt u deze rapporten vinden op de oude sites die via webarchief Edam-Volendam en Zeevang.nl zijn te bereiken.

> Rapporten over Bouwen

> Algemene Subsidie Verordening Edam-Volendam

> Begroting 2020

> Uitvoeringsprogramma omgeving 2019
(het laden van het programma duurt enige tijd)

Archief