Belastingen

Uw gemeentelijke belastinggegevens inzien en downloaden, uw WOZ-beschikking of uw taxatiegegevens van uw panden? Ga dan naar:

MijnLoket log hier in met uw DigiD om op uw persoonlijke pagina te komen, waar u uw belastinggegevens kunt inzien.

Toelichting op gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2018

Toelichting op de Reinigingsrechten bedrijven 2018

Beleidsrapporten belastingen

Gemeente verstuurt aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking digitaal via Berichtenbox
 

  • Bezwaar maken tegen een gemeentelijke aanslag of WOZ-beschikking

    Bent u het niet eens met een of meer aanslagen of de WOZ-beschikking (vastgestelde waarde) dan kunt u bezwaar maken via het formulier op deze pagina. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk worden ingediend bij de ambtenaar heffing en invordering, W v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam.
    Het is niet mogelijk om bezwaar te maken per e-mail. Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet de gemeente ook aanmerken als bezwaar tegen de aanslag OZB. Andersom geldt dit ook. U moet het bezwaar motiveren. U moet dus aangeven waarom u het bijvoorbeeld niet eens bent met de vastgestelde waarde.

  • Vergelijk uw gemeentelijke lasten met andere gemeenten

    Als inwoner van Edam-Volendam kunt u hier gemakkelijk uw lokale lasten bekijken en ook vergelijken met die in andere gemeenten.

    De lokale lasten calculator