WMO Beleidsplan

Dit item is verlopen op 09-02-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad van de gemeente Edam-Volendam op 22 november 2018 het Wmo Beleidsplan 2018-2023 heeft vastgesteld.

Waarom een Wmo Beleidsplan 2018-2023?

De Wmo beleidsnota (2013-2016) was gebaseerd op de ‘oude’ Wmo en de toentertijd geldende doelstellingen en is door de nieuwe taken en door de herijkte wettelijke doelstellingen niet meer actueel.

Het Wmo beleidsplan 2018-2023 geeft invulling aan de gewijzigde (wettelijke) doelstellingen.

Ter inzage

Het Wmo Beleidsplan 2018-2023  ligt vanaf 23 november ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de W. van de Knoopdreef 1, 1132 KN  Volendam. Ook is het Wmo Beleidsplan 2018-2023 in te zien via deze link.