Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd versterking Markermeerdijken

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gemeente Edam-Volendam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken.

De aanvraag betreft het bouwen van een tijdelijke kabelbrug, ten behoeve van het bovengronds omleggen van een ondergrondse kabel. Omdat de IJsselmeerdijk bovengronds gepasseerd dient te worden, wordt er gebruik gemaakt van een kabelbrug. De aanvraag is onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken.

  • Datum verlengingsbesluit: 10 februari 2020
  • Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.
  • Locatie: Terrein Neefjes, aan de IJsselmeerdijk, ten zuiden van het gemaal Warder
  • Zaaknummer: 9359230
     

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.