Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd versterking Markermeerdijken

Dit item is verlopen op 21-03-2020.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken.

De aanvraag betreft het gebruik van een tijdelijk ruimtebeslag aan de buitenzijde (Markermeerzijde) van de IJsselmeerdijk (module 7), waarbinnen een werkbaan en voorbelasting worden aangebracht (aspect handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten). De aanvraag is onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken.

  • Datum verlengingsbesluit: 27 januari 2020
  • Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.
  • Locatie: aan de buitenzijde van de IJsselmeerdijk, Warder
  • Zaaknummer: 9320918


Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.