Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen Project Versterking Markermeerdijken

De aanvraag betreft het tijdelijk aanbrengen van een werkbaan en voorbelasting, en het gebruik hiervan als tijdelijke bouwweg ten behoeve van module 6.

De werkbanen zijn gelegen tussen Warder en Etersheim aan de binnenzijde (landzijde) en buitenzijde (zeezijde) van de IJsselmeerdijk (Zeevangse Keukendijk) tussen dijkpaal 27 en 56, kadastraal bekend onder 336, 338, 443 en 981, sectie C, als ook 553, sectie E in gemeente Edam-Volendam.

De aanvraag is onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken.

Ontvangstdatum aanvraag: 16 juli 2020

Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.

Zaaknummer: 9736040

Stukken inzien

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.