Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project versterking Markermeerdijken

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gemeente Edam-Volendam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het verlengen van de instandhoudingstermijn van de eerder verleende vergunning d.d. 31 augustus 2018 (kenmerk HZ_WABO-18-1198) voor het realiseren van een tijdelijke proefterp (Etersheim), voor een periode van een jaar en zes maanden. De aanvraag is onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken.

  • Ontvangstdatum aanvraag: 9 juni 2020
  • Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.
  • Locatie: ten zuiden van Etersheim, aan de oostzijde van Etersheimer Braakweg 3 te Oosthuizen, kadastraal bekend onder 2141 en 2140, sectie E, gemeente Edam-Volendam
  • Zaaknummer: 9686333
     

Stukken inzien

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze procedure? Maak gebruik van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.