Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project versterking Markermeerdijken

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gemeente Edam-Volendam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft:

 • het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting in de vorm van deels een zandpakket en deels van houtsnippers,
 • en het gebruiken van deze voorbelasting als bouwweg op het noordelijke deel van de Rietkoog langs de IJsselmeerdijk Schardam ten zuiden van ‘De Weel’.
 • het tijdelijk oprichten van een heiplateau in de vorm van een zandpakket,
 • het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting ten behoeve van het bouwen van een nieuwe, tijdelijke duiker, en het vervangen van twee tijdelijke duikers ten behoeve van de tijdelijke waterhuishouding ten oosten van het gemaal C. Mantel.
   

De werkzaamheden zijn onderdeel van de versterking van de Markermeerdijken bij module 4.

 • Ontvangstdatum aanvraag: 16 juni 2020
 • Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.
 • Locatie: tussen Schardam en Scharwoude, kadastraal bekend onder 39, 42, 124 t/m 132, sectie D te Beets, gemeente Edam Volendam
 • Zaaknummer: 9679842
   

Stukken inzien

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze procedure? Maak gebruik van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.