Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project versterking Markermeerdijken

Dit item is verlopen op 25-07-2020.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gemeente Edam-Volendam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het tijdelijk dempen van de Bedijkte Waal (De Weel) ten behoeve van het uitvoeren van dijkversterkingswerkzaamheden (module 4), met een tijdelijke instandhoudingstermijn van vier jaar en zeven maanden. De aanvraag is onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken.

  • Ontvangstdatum aanvraag: 29 mei 2020
  • Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.
  • Locatie: aan de landzijde van de IJsselmeerdijk Schardam tussen Scharwoude en Schardam, kadastraal bekend onder 123, sectie D te Beets, Gemeente Edam-Volendam
  • Zaaknummer: 9643392
     

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.