Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen IJsselmeerdijk

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gemeente Edam-Volendam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het gebruik van een tijdelijk ruimtebeslag aan de buitenzijde (Markermeerzijde) van de IJsselmeerdijk (Zeevangse Keukendijk), onderdeel van module 6, tussen dijkpaal 47 en 56 bij Warder. Het betreft het hierbinnen aanbrengen van een werkbaan en voorbelasting die gebruikt worden als tijdelijke werkweg ten behoeve van het transport van materiaal (aspect handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten). De aanvraag is onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken.

  • Ontvangstdatum aanvraag: 2 maart 2020
  • Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.
  • Locatie: aan de buitenzijde van de IJsselmeerdijk, bij Warder
  • Zaaknummer: 9486221
     

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.