Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen IJsselmeerdijk, Warder

Dit item is verlopen op 04-02-2020.

KENNISGEVING

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gemeente Edam-Volendam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het gebruik van een tijdelijk ruimtebeslag aan de buitenzijde (Markermeerzijde) van de IJsselmeerdijk (module 7), waarbinnen een werkbaan en voorbelasting worden aangebracht (aspect handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten). De aanvraag is onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken.

  • Ontvangstdatum aanvraag: 4 december 2019
  • Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.
  • Locatie: aan de buitenzijde van de IJsselmeerdijk, Warder
  • Zaaknummer: 9320918

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.