Verkeersbesluit: Aanwijzen twee parkeerplaatsen ten behoeve van e-laden elektrische deelauto's nabij Dijkgraaf Poschlaan 8

Dit item is verlopen op 24-08-2019.

De Stichting Duurzaam Waterland heeft het initiatief genomen een deelautosysteem te beginnen waarbij elektrische auto's worden ingezet. Op dit moment is dit systeem al succesvol actief in de regio. Het stimuleren van autodelen past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Edam-Volendam. Autodelen dringt het autobezit terug en maakt automobiliteit mogelijk voor hen die zich geen eigen auto kunnen of willen permitteren. Hierdoor zijn er op termijn minder parkeerplaatsen nodig omdat meerdere huishoudens dezelfde auto kunnen gebruiken. Verder gaan gebruikers van deelauto’s vaak bewuster om met hun reisgedrag. De door het autoverkeer veroorzaakte overlast, evenals de gevolgen hiervan voor het milieu worden door auto’s te delen beperkt.

Duurzaamheidsvoordelen

De effectiviteit van een deelautoconcept neemt toe als de beschikbaarheid en het gemak voor de gebruikers zo optimaal mogelijk is. Zichtbaarheid van deelauto’s nodigt aspirantgebruikers uit om zich aan te sluiten bij het concept. Een vaste parkeerplaats draagt daaraan bij. Wanneer de deelauto ook nog een elektrische auto betreft, dan zijn de duurzaamheidsvoordelen nog groter. Voorwaarde voor een succesvol deelautoconcept met elektrische auto’s is dat deze gegarandeerde beschikking heeft over een vast oplaadpunt.

De gemeente Edam-Volendam wil graag haar medewerking verlenen aan een lokaal elektrisch deelauto-initiatief door bij oplaadpunten parkeerplaatsen te reserveren voor elektrische deelauto's vanuit dit initiatief. In dit geval bij het nieuw te plaatsen oplaadpunt aan de parkeerhaven aan de Dijkgraaf Poschlaan ter hoogte van het Wijksteunpunt en de Bibliotheek Edam.