Verboden (brom)fietsen te plaatsen in stegen in Volendam

Dit item is verlopen op 27-09-2019.

Het college heeft op 28 mei 2019 op grond van de openbare orde en gezien het gestelde in de artikelen 5:12 en 2:10 A van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam het volgende besloten: de stegen Oude Draaipad, steeg bij @Drinkz (de steeg vanaf de Dril bij de Groene) en het Spieringpad vanaf heden aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is (brom)fietsen en andere objecten onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimte te laten staan. Deze stegen dienen te worden vrijgehouden omdat het vluchtroutes zijn voor het uitgaanspubliek in geval van calamiteiten op de Dijk. Bij de stegen is bebording aangebracht.  

(Brom)fietsen kunnen worden geplaatst op de fiets parkeerplekken bij de Havenhof. Tijdens de kermis is er - in plaats van de parkeerplekken bij de Havenhof – een extra fietsenparkeerplaats ingericht in het parkje naast de Populierenlaan.