Stemmen met een kiezerspas, openbare kennisgeving

Dit item is verlopen op 21-03-2019.

De burgemeester van Edam-Volendam maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen met een kiezerspas. In welke gemeente u kunt stemmen met een kiezerspas, hangt af van de verkiezing:  

  • Provinciale Statenverkiezingen: in een gemeente in dezelfde provincie
  • Waterschapsverkiezingen: in een gemeente in hetzelfde waterschap.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

  1. Via onze website kunt u digitaal een verzoekschrift indienen om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen. Indien u geen DigiD heeft en een aanvraagformulier wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar verkiezingen@edam-volendam.nl.
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. Mondelinge aanvraag

  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, maar uiterlijk 19 maart 2010 tot 12:00 uur deze te overleggen bij sectie Publiek van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen (voor verkiezingen maximaal 5 jaar verlopen). Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Sectie Publiek, bureau verkiezingen.

Het bezoekadres is: W.v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam.

Plaats: Volendam
Datum: maandag 1 februari 2019

De burgemeester voornoemd,
L.J. Sievers