Openbare kennisgeving Wet milieubeheer Röntgenweg 17, Volendam

Dit item is verlopen op 31-05-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.40 Wet milieubeheer bekend dat er voor:

  • het adres Röntgenweg 17 te VOLENDAM
     

een melding op grond van de AmvB “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” is gedaan. Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter, deze bedrijven hoeven geen vergunning aan te vragen, omdat voor hun landelijk vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam.