Openbare kennisgeving stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Dit item is verlopen op 24-05-2019.

Stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen

De burgemeester van Edam-Volendam maakt bekend, dat Nederlanders die buiten Nederland wonen kunnen deelnemen aan de stemming voor het de  verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Wel moeten zij op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn, en niet uitgesloten van het kiesrecht.
 

Registreren

De in het buitenland wonende Nederlanders kunnen alleen deelnemen aan de verkiezing als zij zich vooraf als kiezer laten registreren. Bij de gemeente zijn de formulieren voor registratie (model D3-1 / Wrr 21) beschikbaar.

Bij de registratie geven de Nederlandse kiezers die buiten Nederland wonen, aan op welke van de drie manieren men wenst deel te nemen aan de verkiezing: per brief, bij volmacht of door zelf in Nederland hun stem uit te brengen.
 

Registratieformulier

Het registratieformulier dient te worden gestuurd naar Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage. Het formulier kan ook worden gestuurd naar het hoofd van de consulaire post waaronder de woonplaats van verzoeker ressorteert.

De registratieformulieren dienen vóór dinsdag 9 april 2019 te zijn ontvangen door Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage.
 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

Bureau verkiezingen, Postbus 180,1130 AD Volendam, email: verkiezingen@edam-volendam.nl
 

Plaats: Volendam

Datum: 29 maart 2019
 

De burgemeester voornoemd,

L.J. Sievers