Openbare kennisgeving stemmen met een kiezerspas 23 mei 2019

Dit item is verlopen op 24-05-2019.

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Edam-Volendam maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Schriftelijke aanvraag

  • Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.

  • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

  • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
     

B. Mondelinge aanvraag

  • De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.

  • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

  • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
     

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen (voor verkiezingen maximaal 5 jaar verlopen). Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

Bureau verkiezingen, Postbus 180,1130 AD Volendam, email: verkiezingen@edam-volendam.nl

Plaats: Volendam

Datum: 29 maart 2019

De burgemeester voornoemd,

L.J. Sievers