Omgevringsvergunningen, 18 februari 2019

Dit item is verlopen op 01-04-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 11.02.2019: activiteit bouwen, Achterhaven 49, 1135 XS Edam;
 • 13.02.2019: activiteit bouwen, Jan Huibrechtszstraat 11, 1135 HP Edam;


Volendam

 • 11.02.2019: activiteit bouwen, Zuiderhaaks 5 + 7, 1132 LH Volendam;
 • 11.02.2019: activiteit bouwen, het aanleggen of veranderen van een weg en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam;
 • 12.02.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en een inrit, Beukenlaan 7, 1131 CR Volendam;
 • 14.02.2019: activiteit bouwen (meerwerkopties), de Broeckgouw fase 9 & 10 Volendam;
 • 14.02.2019: activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Val van Urk 1/3, 1132 BH Volendam;
 • 15.02.2018: activiteit bouwen, Meester Muhrenlaan 24, 1132 CE Volendam;


Kern Zeevang

 • 14.02.2019: activiteit bouwen, Zesstedenweg 1, 1473 BD Warder;
 • 15.02.2019: activiteit bouwen, De Krommert 23, 1474 PM Oosthuizen;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning                                                                                                                                             

Edam of Purmer

 • 13.02.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Lingerzijde 69, 1135 AN Edam;


Volendam

 • 12.02.2019: activiteit bouwen, Westwal 21, 1132 AX Volendam;
 • 12.02.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Vissersstraat 112, 1131 GM Volendam;
 • 13.02.2019: activiteit bouwen, Weegschaalstraat 68, 1131 MX Volendam;
 • 13.02.2019: activiteit bouwen, Klaverbank 25, 1132 LL Volendam;


Kern Zeevang

 • 12.02.2019: activiteit bouwen, het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde en het maken, hebben of veranderen van een uitweg, Warder 136a, 1473 PJ Warder;


(Gedeeltelijk) ingetrokken omgevingsvergunning

 • 13.02.2019: activiteit bouwen van een bouwwerk, Julianaweg 210, 1131 DL Volendam.

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde en/of ingetrokken omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit een uitweg maken op het perceel Oorgat 64  te Edam op 11 februari 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 maart 2019.

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en wijzigen gemeentelijk monument op het perceel Haven 64 in Volendam op 12 februari 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 29 maart 2019.

Edam-Volendam, 18 februari 2019