Omgevingsvergunningen, 7 mei 2019

Dit item is verlopen op 19-06-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 03.05.2019: activiteit bouwen, Groot Westerbuiten 21, 1135 GJ Edam;
   

Volendam

 • 04.05.2019: activiteit bouwen, Amsteldiep 2, 1132 MD Volendam;
 • 04.05.2019: activiteit bouwen, Lemmerhof 5, 1132 LB Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 03.05.2019: activiteit realiseren inrit/uitweg, Zeevangsdijkje 8b, 1471 EA Kwadijk;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 26.04.2019: activiteit bouwen, slopen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Voorhaven 110, 1135 BT Edam;
 • 26.04.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Zuidpolderlaan 5, 1135 LA Edam;
 • 18.04.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Spinnekopmolen 4, 1135 LE Edam;
 • 30.04.2019: activiteit bouwen, het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Pellersplein 3b-4, 1131 BR Volendam;
 • 03.05.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Burgemeester Versteeghsingel 15, 1135 VT Edam;
 • 03.05.2019: activiteit bouwen, Jan Huibrechtszstraat 11, 1135 HP Edam;
   

Volendam

 • 26.04.2019: activiteit bouwen, Julianaweg 26, 1131 DB Volendam;
 • 26.04.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 49, 1132 LP Volendam;
 • 30.04.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Friese Vlaak in Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 18.04.2019: het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en het realiseren van een inrit/uitweg, Zeevangsdijkje 8a, 1471 EA Kwadijk;


Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 6 mei 2019