Omgevingsvergunningen, 7 januari 2019

Dit item is verlopen op 20-02-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

  • 27.12.2018: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Zeedijk 1, 1135 RC Edam;

Volendam

  • 28.12.2018: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Beukenlaan 2, 1131 CT Volendam;
  • 30.12.2018: activiteit bouwen, Westwal 21, 1132 AX Volendam;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

  • 02.01.2019: activiteit bouwen, Oorgat 23, 1135 CP Edam;

Volendam

  • 03.01.2019: activiteit bouwen, Kievitplantsoen 1, 1131 MJ Volendam;

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam,  7 januari 2019