Omgevingsvergunningen, 4 maart 2019

Dit item is verlopen op 23-04-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 01.03.2019: activiteit bouwen, Genua 2, 1135 LR Edam;
 • 01.03.2019: activiteit bouwen, Zeevangszeedijk 6, 1135 PZ Edam;
 • 03.03.2019: activiteit bouwen, Spinnekopmolen 8, 1135 LE Edam;
 • 03.03.2019: activiteit bouwen, Lingerzijde 16-18, 1135 AP Edam;

Volendam

 • 25.02.2019: activiteit bouwen, Irissenstraat 21, 1131 LL Volendam;
 • 27.02.2019: activiteit bouwen, Gouden Slot 59, 1132 RR Volendam;
 • 28.02.2019: activiteit bouwen, Doggersbank 2, 1132 LM Volendam;
 • 01.03.2019: activiteit bouwen, Breesem 7, 1132 NB Volendam;


Kern Zeevang

 • 25.02.2019: activiteit bouwen, Etersheim 13, 1474 MT Oosthuizen;
 • 26.02.2019: activiteit bouwen, Hobrede 16, 1477 EH Hobrede;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 25.02.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Bergmolen 37, 1135 LD Edam;
 • 27.02.2019: activiteit bouwen en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument, Lingerzijde 16 - 18, 1135 AP Edam;


Volendam

 • 22.02.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Den Oeverlaan 31, 1132 LP Volendam;
 • 22.02.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Hyacintenstraat 14b, 1131 HW Volendam;
 • 26.02.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Schoklandstraat 95, 1131 LA Volendam;
 • 27.02.2019: activiteit bouwen en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument, Kerkepad 7, 1131 XN Volendam;
 • 04.03.2019: activiteit bouwen, Bellstraat 2 en Mgr C Veermanlaan 2, 1131 JV Volendam;

Kern Zeevang

 • 26.02.2019: activiteit bouwen, ’t Laantje 5, 1475 JS Beets;
 • 27.02.2019 (van rechtswege): activiteit bouwen en het gebruik van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Kwadijk 5a, 1471 CA Kwadijk;


Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan op het perceel Slobbeland 5 te Volendam op 1 maart 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 april 2019.

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Koninginnekruid 9 te Oosthuizen op 1 maart 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17 april 2019.

Edam-Volendam, 4 maart 2019