Omgevingsvergunningen, 30 april 2019

Dit item is verlopen op 12-06-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 24.04.2019: brandveilig gebruik, Lingerzijde 69, 1135 AN Edam;
 • 29.04.2019: activiteit bouwen, Lingerzijde 69, 1135 AN Edam;
   

Volendam

 • 23.04.2019: activiteit bouwen, Damcoogh 23, 1132 EA Volendam;
 • 25.04.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Spaanse Rijer 2, 1132 PT Volendam;
 • 26.04.2019: activiteit bouwen, Irissenstraat 29, 1131 LL Volendam;
 • 27.04.2019: activiteit bouwen, De Tabbe 21, 1132 ML Volendam;

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 25.04.2019: activiteit bouwen, Tanger 5, 1135 LZ Edam;
   

Volendam

 • 18.04.2019: activiteit bouwen, Genua 2, 1135 LR Volendam;

Behandeling aanvraag omgevingsvergunning gestaakt

 • 25.04.2019: activiteit Bouwen, Achterhaven 30, 1135 XV Edam;
   

(Gedeeltelijk) ingetrokken omgevingsvergunning

 • 25.04.2019: activiteit bouwen, en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Kwadijk 23b, 1471 CB Kwadijk;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan en handelen met gevolgen voor een monument op het perceel Haven 106-108-114 (kermisbeunen) te Volendam op 26 april 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 juni 2019.

Edam-Volendam, 29 april 2019