Omgevingsvergunningen, 3 juni 2019

Dit item is verlopen op 17-07-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 27.05.2019: activiteit bouwen, Twiskepolderstraat 15, 1135 JT Edam;
 • 30.05.2019: activiteit bouwen, Vestingpad 1, 1135 WE Edam;
   

Volendam

 • 27.05.2019: activiteit bouwen, Julianaweg 109, 1131 DG Volendam;
 • 28.05.2019: het vellen van een houtopstand aan de N517 ter hoogte van Zeddeweg 2, 1131 EX Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 28.05.2019: activiteit bouwen, Raadhuisstraat 24, 1474 HG Oosthuizen;
 • 03.06.2019: activiteit bouwen, Zeebies 4, 1474 RE Oosthuizen;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 24.05.2019: activiteit bouwen, Prinses Marijkestraat 4, 1131 BB Volendam;
 • 28.05.2019: activiteit bouwen, Ruige Muts 6 en 8, 1132 PN Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 24.05.2019: activiteit bouwen, Westeinde 7, 1474 HA Oosthuizen;
 • 29.05.2019: activiteit bouwen, Hobrede 16, 1477 EH Hobrede;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 3 juni 2019